Zingevend Anders Zijn

Door onze activiteiten met Kijk Haar! komen wij regelmatig in contact met prachtige mensen, die in staat zijn op een andere manier naar dingen te kijken. Een van die mensen is Angelique De Rop. Zij bood enkele van de deelnemers aan onze trainingstrajecten de kans een stapje verder te gaan. Pieter van Stein vroeg Angelique haar verhaal en ervaringen voor ons op papier te zetten.

 

Even voorstellen: mijn naam is Angelique De Rop, eigenaar van Eigen-Wijs-Heid & Co-, Zin- Spelen op Nu. Als Zingevingscounselor houd ik mij bezig met persoonlijke Zingeving en Levensvragen, door middel van gesprekken, stiltes en indien gewenst creatieve werkvormen.

Voor ik mijn verhaal over de ont-moetingen met 4 prachtige dames vertel, eerst een korte beschrijving van het begrip zingeving. Zingeving is het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven.

Victor E. Frankl schrijft over het proces van zingeving: ‘ik meen dat de betekenis van ons bestaan niet door onszelf wordt verzonnen, maar veeleer ontdekt.’

Er zijn diverse gebeurtenissen in het leven die het (opnieuw) onderzoeken van zingeving van het leven vragen. Denk hierbij aan overlijden van een dierbare, ziekte, echtscheiding en zeker ook het verlies van werk.

Maart 2017 heb ik, na een netwerkwandeling, Pieter van Stein van Kijk Haar, het volgende aanbod gedaan: ik wil graag in gesprek met 4 mensen, 3 gesprekken per persoon van anderhalf uur met persoonlijke zingeving als uitgangspunt. Binnen korte tijd had ik contact met 4 zeer diverse en prachtige dames van Kijk Haar. Met ieder heb ik inmiddels gesprekken gehad, al dan niet onder het genot van een wandeling in het natuurgebied De Broekpolder in Vlaardingen.

Wat me elke keer weer verwonderd, zijn de levensdiepten en hoogten die tijdens de gesprekken aangeraakt worden. Pijn, verdriet, niet weten en ook vreugde, ervaren verbindingen met anderen. Iedere vrouw is uniek in haar ikkigheid gebleken. Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal, de eigen moeite, en zeker ook uitdagingen die al dan niet aangegaan worden. De gemene deler bij vrijwel al deze vrouwen was het gevoel, de ervaring, anders te zijn. Anders dan de groep, de maatschappij, familie. Het ongemakkelijke gevoel een buitenbeentje te zijn en niet te passen bij …

Pratend over dit gevoel, de ervaringen die dit gevoel gevormd, versterkt en aangewakkerd hebben, tot het besef komen dat ieder mens uniek, en daarmee anders, is. Ook al ben je onderdeel van een groep dan nog ervaar, voel, beleef je nooit precies hetzelfde als de ander, die schijnbaar hetzelfde meemaakt. Dit komt doordat we allemaal zien, voelen, proeven, ruiken, horen en ervaren vanuit onze eigen kaders (normen), overtuigingen en temperament. De kaders zijn, onbewust, vastgelegd door onze opvoeding, schooltijd, land van herkomst, cultuur en ga zo maar door. De kunst is deze, voor ons zo bekende, kaders te durven bevragen en tegen onszelf te zeggen: ‘Hoort dit nog bij wie ik echt wil zijn? Wil ik wel zo leven, denken of handelen? Helpen ze me in het hier en nu of houden ze me tegen om dat te doen wat ik eigenlijk diep in mijn hart wil doen?’ En dan, bewust, tot andere keuzes te komen. Die keuzes maken die echt van jou zijn. Waar jij voor gaat en staat, om van daaruit je leven nieuwe zin, en daarmee zingeving, te geven. En dus nieuwe kaders vast te stellen die passen bij jou in het hier en nu. Die helpend zijn, en je op weg helpen naar en in nieuwe uitdagingen.

Voor mij is het prachtig om, bijna letterlijk, te zien dat kwartjes vallen. Dat, tot dan toe, onbegrepen en vaak ook beperkende gevoelens, gedachten en overtuigingen duidelijk zichtbaar naar de oppervlakte komen. Het reflecteren hierop wat, intern en hardop, tijdens de gesprekken plaatsvindt. Het vragen naar en bevragen van deze gevoelens , gedachten en overtuigingen: ‘Past het bij me? Is het van mij of heb ik het overgenomen van mijn ouders, broers, zussen ,partner, enzovoort? Wat wil ik hiermee? Wat wil ik er voor in de plaats stellen?’

En dan kan de eigen unieke ikkigheid de plaats krijgen die zij verdient. Een podium, een plek om vanuit te vertrekken en steeds weer bij thuis te komen. Stukje bij beetje hernieuwd kennis maken met jezelf. Het is zo mooi.

Er is zoveel meer te vertellen. Zoveel meer dat niet in woorden te vangen is. Een gevoel, Zijn in het moment, verbondenheid. Ik zou afbreuk doen aan de dames en hun proces als ik toch woordigheid zou geven aan dat wat niet te (be)noemen is. Ik vind het een voorrecht om deze unieke dames te ont-moeten. Samen op te lopen en te ontdekken. Op te gaan in het levensverhaal en deelgenoot te mogen zijn.

Mede door de gesprekken met jullie heb ik de moed gevat, en beperkende overtuigingen van mezelf opzij gezet, en ben met mijn Eigen- Wijs- Heid & Co-, Zin -Spelen op Nu gestart.

Dank jullie wel.

 

Heel warme groet,

Angelique De Rop

Zingevingscounselor

Eigen- Wijs- Heid & Co-

Zin- Spelen in Nu

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Wil je response geven?
Graag zelfs!
Voel je vrij om een reactie te plaatsen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *