School's Cool Delft - vacature thuismentorSchool's Cool Delft

“Jij luistert echt naar mij”

Cara woont samen met haar moeder, die ernstig ziek is. Haar ouders zijn gescheiden. Vaak doet zij de boodschappen, wat huishoudelijk klusjes en houdt ze haar moeder gezelschap. Op school is het moeilijk door de situatie thuis. Het kost moeite de aandacht bij de les te houden en haar huiswerk te plannen. Via school is er contact opgenomen met School’s cool Delft. Wekelijks komt nu 1,5 uur mentor Jetty bij Cara thuis om te helpen met alle zaken rondom school. Ook ondernemen ze soms een leuke activiteit.

Thuismentor bij School’s Cool Delft

Thuismentoren van School’s Cool Delft zijn vrijwilligers die kwetsbare leerlingen in het onderwijs ondersteunen. Wekelijks bezoeken zij het kind thuis gedurende het hele schooljaar. Zo kunnen ze bijvoorbeeld helpen met het maken van een schoolkeuze of de overstap naar de middelbare school. Ook worden er leerlingen begeleid van wie de schoolresultaten in gevaar komen doordat er te weinig of geen ondersteuning door ouders kan worden gegeven, zoals in het geval van Cara. Het belangrijkste doel van School’s cool is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen vanaf groep 8 van de basisschool tot in het voortgezet onderwijs. Jaarlijks zijn er 60 mentoren nodig.

Gelukkig gaat Cara weer goed vooruit op school! Maar spreekt haar verhaal je aan en wil je meer weten, kijk dan op www.schoolscooldelft.nl of mail naar marijke@schoolscooldelft.nl.

What’s in it for you?

Wat krijg je er – naast onze dankbaarheid 😊 – voor terug? De vrijwillige mentor:

  • Verruimt de horizon.
  • Ontwikkelt nieuwe vaardigheden.
  • Doet nieuwe contacten op voor haar netwerk.
  • Krijgt begeleiding van een mentorcoördinator.
  • Krijgt verdieping & kennis door trainingen, intervisies en thema-avonden voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
  • Kan eigen tijd indelen.
  • Ontvangt een maandelijkse vergoeding van 36 euro.
  • Geluksgevoel! Onderzoek toont aan dat het helpen van anderen een gevoel van waarde, voldoening, dankbaarheid en geluk geeft.