Berichten

Kennisfactory kan verder ontwikkelen dankzij financiële bijdrage MAEX

De Kennisfactory (een project waar deelnemers aan eerdere trainingsprogramma’s bijeen komen om onderling kennis en vaardigheden te delen met gesloten beurzen) heeft inmiddels de eerste brainstormsessies achter de rug en de eerste pilot voor een workshop (georganiseerd door enkele van de deelnemers) staat op de planning. Lees meer