Privacybeleid Stichting Kijk Haar!

Gegevensbescherming en Privacybeleid

Kijk Haar! zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en –gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van je aanvraag door Kijk Haar!. Kijk Haar! heeft als doel je te informeren over mogelijkheden op het gebied van (toekomstige) trainingen en netwerkwandelingen, relevante content en actualiteiten over bijvoorbeeld werk en vacatures. Je persoonsgegevens, waaronder je naam en e-mailadres worden aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om je op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen;
  • Om je relevantie informatie te kunnen bieden op onze website.

Alleen als je door je registratie, of een latere wijziging daarvan, toestemming hebt gegeven, zullen wij je persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van je persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan je gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Hoe lang bewaren wij je persoonlijk gegevens?

Je gegevens worden behouden zolang je daarvoor toestemming geeft en aangeeft nog steeds informatie te willen ontvangen. Wij zijn erg geïnteresseerd in je verdere loopbaan en willen deze graag blijven volgen.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen; voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres en (indien je daar zelf prijs op stelt) jouw cv.

Gegevens websitebezoekers Kijk Haar!

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van onze website. Op basis daarvan kunnen wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij onze bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden.

Beveiliging gegevens

Waar je persoonlijke gegevens binnen Kijk Haar! of uit naam van Kijk Haar! ook worden bewaard, Kijk Haar! streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

Recht op inzage, rectificatie of het verwijderen van je gegevens

Wanneer je je persoonlijke gegevens wel aan ons doorgeeft, wenst Kijk Haar! er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als je persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt Kijk Haar! je ook een manier om met ons in contact te treden als je deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Wij zullen binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de Kijk Haar! website worden cookies gebruikt om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van je laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra je je browser afsluit). Hiernaast gebruiken wij op functioneel level het meten van hoeveel personen (niet op naam) onze website bezocht hebben. Wij zetten hier Google Analytics voor in.

Wijzigingen in ons privacybeleid en vragen

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Kijk Haar! worden gewijzigd. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van Kijk Haar!, dan kunt je ons te allen tijde e-mailen via info@kijkhaar.nu.