Over ons

In onze huidige participatiemaatschappij worden we geacht zelf onze verantwoordelijkheid te nemen als het om het vinden van een baan gaat. Jammer genoeg lukt het niet iedereen om weer zelfstandig aan de slag te gaan of te blijven. Dit geldt met name voor 50-plussers en zeker de groep mensen die afhankelijk is van een uitkering.

Stichting Kijk Haar! biedt vrouwelijke professionals met een uitkering de mogelijkheid deel te nemen aan gevarieerde workshops. Het aanbod is zeer uiteenlopend en draagt er onder meer toe bij dat de deelnemers zichzelf krachtiger kunnen profileren op de arbeidsmarkt. Nog belangrijker is het feit dat de workshops helpen het zelfvertrouwen in zichzelf te hervinden en de deelnemers weer bewust te maken van hun expertise en vaardigheden. Daarnaast bieden wij de deelnemers de mogelijkheid hun eigen en elkaars netwerken op een positieve manier te benutten en een community te vormen van gelijkgestemden. Sommige leden van ons team blijven ook na de trainingssessies fungeren als klankbord voor de deelnemers, waardoor we in staat blijven te helpen bij hun zoektocht naar nieuw werk, het zelfstandig ondernemerschap of andere wegen die hun leven kunnen verrijken.

De community

Vanuit onze ervaring is gebleken dat het hebben van een zo breed en gevarieerd mogelijk netwerk tot betere resultaten kan leiden als het gaat om het vinden van een baan. Bovendien blijkt dat het leggen en onderhouden van contacten met gelijkgestemden tot meer plezier en verbondenheid leidt.

Binnen de Kijk Haar! community, die is ontstaan doordat vrouwen deelnamen aan eerdere workshops of evenementen, de brainstormsessies bij de Kennisfactory en/of de netwerkwandelingen, houden de deelnemers op regelmatige basis contact met elkaar. Zij delen relevante vacatures, wijzen elkaar op interessante netwerken en helpen elkaar aan relevante tips. Het sleutelwoord is positiviteit!

Centraal staat het gevoel van verbinden, uitwisselen van ervaringen, plezier beleven en, daar waar nodig, een steuntje in de rug.

Missie en Visie

Kijk Haar! – Visie

Stichting Kijk Haar! wil dat er in Nederland meer vrouwen met een uitkering in staat zijn hun levenssituatie te verbeteren en een eigen, onafhankelijke inkomenspositie te verwerven. Wij willen hen stimuleren, uitdagen en faciliteren om onder eigen verantwoordelijkheid doelgericht keuzes te maken en te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarmee moet men in staat zijn om eigen keuzes te maken en kansen te pakken op de arbeidsmarkt, danwel een andere zinvolle invulling aan hun leven te geven, hoe lastig de omstandigheden ook zijn. Kijk Haar! richt zich daarbij in eerste instantie op werkzoekende 50+ vrouwen met professionele ervaring die vastgelopen zijn op de arbeidsmarkt.

Kijk Haar! – Missie

Als stichting benaderen we onze deelnemers openhartig en met respect voor hun situatie en mogelijkheden. We houden hen een spiegel voor en willen hen tot voorbeeld zijn. Dat betekent dat we openstaan voor vragen en onze kennis, ervaring en netwerken willen delen, waarbij we ervan uitgaan dat de deelnemer een eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt. Kijk Haar! wil met haar diverse activiteiten en workshops aantonen dat de jarenlange ervaring en (soms nog  verborgen) talenten van deze groep vrouwen een belangrijke en onmisbare rol spelen in onze samenleving. Elke vrouw heeft het recht gewaardeerd te worden om wie ze is en gerespecteerd om hetgeen ze al heeft neergezet in deze wereld. De missie van Kijk Haar! is deze doelgroep, die zich vaak niet meer gezien of gehoord voelt, te helpen opnieuw het podium te pakken en als vanouds te stralen.

Ons team

Bestuur

Angela Baris

Angela Baris

Voorzitter

Werkzaam als wooncoach bij de Pameijer Stichting, daarnaast Voorzitter bestuur en een rots in de branding als het gaat om het bedenken van praktische oplossingen.

Dorothé Sommandas-Timmermans

Dorothé Sommandas-Timmermans

Penningmeester

In 2011 is Dorothé toegetreden tot de maatschap RS accountancy & advies als Accountant-Administratieconsulent. Als partner van RS accountancy & advies begeleidt zij starters en MKB-ondernemers bij het opzetten en drijven van hun onderneming.

Loly Tentuwa

Loly Tentuwa

Secretaris
Patty Knoops

Patty Knoops

Founder Kijk Haar!/Kennisfactory

Initiator en coördinator, verantwoordelijk voor social media en contacten met stakeholders

Pieter van Stein

Pieter van Stein

Organisator netwerkwandelingen

Initiator van de netwerkwandelingen en medeverantwoordelijk voor publiciteit

Sophie de Haan

Sophie de Haan

Communicatie

Toegepast arbeids- en organisatiepsycholoog. In het dagelijks leven houdt ze zich bezig met geluk op de werkvloer. Bij Stichting Kijk Haar! medeverantwoordelijk voor communicatie.

Silvia Harms-Schwerdtner

Silvia Harms-Schwerdtner

Coördinator Kennisfactory

De afgelopen jaren hebben we veel hulp gekregen van een aantal trainers en medewerkers die allen een vrijwillige bijdrage hebben geleverd om Kijk Haar! te maken wat het nu is. Op dit moment zijn zij door werk of andere omstandigheden niet beschikbaar, maar uiteraard beschouwen we hen nog steeds als teamleden en zijn we erg dankbaar voor hun inzet!