Uitgangspunt Kennisfactory

De werkzoekende 50+ vrouw met een uitkering wil graag zichtbaar blijven, kennis blijven vergaren en nieuwe contacten leggen met als uiteindelijke doelstelling weer een baan te vinden. Echter, doordat deze doelgroep minder financiële mogelijkheden heeft en vaak ook (een deel van) hun zelfvertrouwen begint te verliezen, worden de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden op te doen op termijn steeds beperkter. Doordat eenzaamheid en frustratie op de loer liggen, zullen ook de contacten minder worden. Het risico bestaat dat kennis en vaardigheden wegzakken, met als gevolg een achterstand op de arbeidsmarkt.

Deze vrouwen zoeken een weg in de vorm van hulp van instanties, of proberen via internet de kennis op peil te houden. Een nadeel is dat het veel discipline en geduld vergt om dingen alleen te doen en het werkt soms ontmoedigend om te wachten totdat instituten mogelijkheden bieden (die dan vaak ook geen maatwerk zijn).

Doel Kennisfactory

Brainstormsessie: iedere eerste maandag van de maand! 

Stichting Kijk Haar! wil met de Kennisfactory de mogelijkheid bieden onderling vaardigheden en skills te delen in de vorm van workshops of trainingen voor leden die deel uitmaken van de community. Dit kan natuurlijk ook op basis van 1 op 1 contacten. Voordeel is dat men met elkaar werkt aan (nieuwe) kennis, talenten en vaardigheden, waarbij je vooral zelf in actie komt. Je ‘ruilt’ als het ware kennis, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Deze vorm van samenwerking kan leiden tot meer zelfvertrouwen, meer zichtbaarheid én meer en andere kennis en vaardigheden. Daarnaast werkt men met gelijkgestemden, waardoor de kans op een groter netwerk en nieuwe contacten aanwezig is. Uiteindelijk leidt dit tot meer tevredenheid, een zinvolle tijdsbesteding en mogelijk ook een nieuwe job.

De eerste door de deelnemers georganiseerde workshops hebben inmiddels plaatsgevonden en er staan nieuwe workshops en presentaties op de planning. Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral aandacht geschonken aan de manier hoe we van de Kennisfactory een succes kunnen maken en welke behoeften er zijn bij de deelnemers. Iedere eerste maandagavond van de maand is er bovendien een brainstormsessie waarbij nieuwe deelnemers van harte welkom zijn! Meer weten? Geef je op via info@kijkhaar.nu!

Video Kennisfactory

kennisfactory
kennisfactory
kennisfactory
kennisfactory