Uitgangspunt Kennisfactory

De werkzoekende 50+ vrouw met een uitkering wil graag zichtbaar blijven, kennis blijven vergaren en nieuwe contacten leggen met als uiteindelijke doelstelling weer een baan te vinden. Echter, doordat deze doelgroep minder financiële mogelijkheden heeft en vaak ook (een deel van) hun zelfvertrouwen begint te verliezen, worden de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden op te doen op termijn steeds beperkter. Doordat eenzaamheid en frustratie op de loer liggen, zullen ook de contacten minder worden. Het risico bestaat dat kennis en vaardigheden wegzakken, met als gevolg een achterstand op de arbeidsmarkt.

Deze vrouwen zoeken een weg in de vorm van hulp van instanties, of proberen via internet de kennis op peil te houden. Een nadeel is dat het veel discipline en geduld vergt om dingen alleen te doen en het werkt soms ontmoedigend om te wachten totdat instituten mogelijkheden bieden (die dan vaak ook geen maatwerk zijn).

Doel Kennisfactory

Kijk Haar! wil met de Kennisfactory de mogelijkheid bieden onderling vaardigheden en skills te delen. Dit kan natuurlijk ook op basis van 1 op 1 contacten. Voordeel is dat men met elkaar werkt aan (nieuwe) kennis, talenten en vaardigheden, waarbij je vooral zelf in actie komt. Je ‘ruilt’ als het ware kennis, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Deze vorm van samenwerking kan leiden tot meer zelfvertrouwen, meer zichtbaarheid én meer en andere kennis en vaardigheden.

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral aandacht geschonken aan de behoeften van de deelnemers. Meer weten? Geef je op via info@kijkhaar.nu!

Video Kennisfactory

kennisfactory
kennisfactory
kennisfactory
kennisfactory