Je baan kwijt. En ook nog je relatie?

Je had het goed voor elkaar maar dan kom je plotseling thuis te zitten. Ontslag. Je voelt je ellendig en in jullie relatie gaat het bergafwaarts. Er ontstaan misverstanden, irritaties en ruzie. Hierover ging relatiecoach Chris Zwerver in gesprek met coach en loopbaanadviseur Twan Albers. Ze verkennen elkaars werk en komen tot een verrassende conclusie.

C    Twan, laat ik met de deur in huis vallen. Wat is volgens jou het beste wat je kan doen als je thuis zonder werk komt te zitten?

T    ‘Nou, ik zou zeggen pak het goed aan. Als loopbaanadviseur zie ik dat mensen baat hebben bij een praktische aanpak maar ook met diepgang. Even goed de tijd nemen om je loopbaankompas opnieuw te ijken. Daar kan je jaren van profiteren. Niet dat je daarna jarenlang dezelfde baan moet hebben, maar je weet dan wat je koers is, waar een volgende baan het beste in past.’

C    Dat kompas daar noem je wat.

T    ‘Ja, noem het je intuïtie, je innerlijk weten.’

C    Het is inderdaad de vraag of het goed is direct weer naar ander werk te zoeken. Even los van het geld dat verdiend moet worden natuurlijk. Ik zie een gelijkenis met mijn werk in de relatiesfeer waar ik mensen vaak snel in een nieuwe relatie zie stappen. Een periode waarin je jezelf onderzoekt kan van grote waarde zijn.

T    ‘Grappig die parallel. Dus ga eerst jezelf opnieuw ontdekken, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Ga je huiswerk doen, huiswerk klinkt alleen niet zo lekker.’

C    Als je thuis komt te zitten ontstaat er vaak ook een disbalans in de relatie. Het evenwicht dat in de loop van de tijd is ontstaan wordt verstoord. Behoeftes worden bij allebei anders. Hoe versterk je elkaar dan in een spiraal omhoog in plaats van dat je elkaar naar beneden trekt? De afgrond in zou ik haast zeggen.

T    ‘Als mensen bij mij komen hoor ik ze bijna nooit spontaan over hun relatie.’

C    Maar hoe zit het dan met iemand die bij jou komt en afglijdt? Z’n bed niet meer uitkomt terwijl zijn partner wel ’s ochtends vroeg de deur uit moet.

T    ‘Iemand die in het kader van zijn loopbaan bij mij komt wil vaak nieuw werk. De vraag over “hoe moet het met mijn relatie” vraagt toch wel meer bewustzijn bij mensen. Ik vraag er wel naar zodra ik signalen krijg. Bijvoorbeeld bij iemand die zzp-er wilde worden en waarbij ik zag dat zijn vrouw hem teveel claimde. Daar voelde ik dat er iets niet in balans was. Ik heb gezegd dat zijn vrouw niet aan hem moest gaan hangen maar op eigen benen moet staan, naast hem.’

C    Kan je iets zeggen over je aanpak Twan?

T    ‘Ik doe onder meer biografisch werk, je levensgeschiedenis terugkijken. Dan vallen de kwartjes soms diep. Ik geef vaak het voorbeeld van de ijsbeer. Een dierentuin heeft een jonge ijsbeer besteld bij een jager in Alaska. De ijsbeer wordt in een kooi van 2×3 meter vervoerd naar Nederland. Eenmaal bevrijd uit de kooi blijft het dier rondjes draaien van 2×3 meter zonder daarmee op te houden. Blijkbaar heeft ie de overtuiging opgedaan: mijn wereld is niet groter dan 2×3 meter! Dan zeg ik: Ik wil met jou graag kijken of en hoe jij jezelf onbewust hebt vastgezet.’

C    Bewust worden van belemmerende gedachten?

T    ‘Je software onderzoeken ja. Je basisovertuigingen. Vanuit die software poppen er duizenden gedachten op. Gedachten die, als je je ermee associeert, je gevoelens en gedrag sturen. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik deug niet’ of ‘ik ben alleen maar de moeite waard als ik de beste ben’. Dan gaan we op zoek gaan naar een ander karrenspoor dan 2×3.’

C    Dat lijkt mij niet makkelijk.

T    ‘Wat ik vaak roep is ‘ik wil met jou op zoek naar waar jij je ten diepste toe geroepen voelt’. ‘Wat is je missie?’. In de sfeer van de elementen – lucht, vuur, water en aarde – loopt missie gelijk met het element vuur. Het element van de actie, de passie. Met zo’n aanpak geef je jezelf een bonus. En de bonus is niet alleen dat je voldoening in je volgende baan vindt, maar dat je ook met meer geluk en voldoening gaat leven.’

C    Boeiend hoe je die link legt met de elementen.

T    ‘Het is ook spiritueel ingegeven maar ik geef er een praktische vertaling aan. Je hoeft dit niet altijd uit te leggen. Er is nog een belangrijk vijfde element: essentie, ‘wie ben ik in de kern?’ Deze vijf elementen kan je zien als de vijf peilers voor succes. Ik stel ook vragen en maak afspraken over het element aarde waarbij het gaat om structuur en ordening. En wat betreft het element essentie vraag ik: ‘wat kan jou helpen om jezelf goed te voelen?’ Ik geef tips zoals wandelen in de natuur of mediteren om het element essentie te versterken. Het mooie is dat wanneer je aan de slag gaat met je essentie dit vaak het “waarom” van je loopbaan duidelijk maakt. En dat je bij innerlijke rust en (zelf)vertrouwen uitkomt, een gevoel van ‘ik ben oké’.’

C    Ik zie weer gelijkenis. De kern is een liefdevolle relatie met jezelf. Waarbij je niet meer de bevestiging van anderen of je partner nodig hebt. Spanningen in relaties worden vaak gezien als een probleem met de partner. Het voelt dan alsof je liever van de ander verlost zou willen zijn om je eigen dingen te kunnen doen. Terwijl je tegelijkertijd ook niet zonder de ander kunt. Dat is geen probleem met elkaar maar een probleem met twee strijdende aspecten in jezelf. Helder kunnen zijn over wie jij bent en wat jij wil is dan belangrijk. Dan gaat het inderdaad om het ontwikkelen van een gevoel van ‘ik ben oké’.

T    ‘Om de lijn door te trekken: Ik doe ook oefeningen met het element lucht. Dat is het element van de visie. Jezelf verleiden tot het verwezenlijken van je droom. Een gelukkig leven is een leven naar jouw eigen natuur. Is het hebben van werk dan essentieel? Er zijn natuurlijk veel mensen die hun zelfbeeld ontlenen aan het hebben van werk. Dan voer ik gesprekken om dat losser te maken.’

C    Een partner kan je wat dat betreft nog meer in de put drukken wanneer hij of zij met verwijten komt. Of met opdrachten. Je ziet het vaak gebeuren. De ander dwingt je al dan niet bewust in een ondergeschikte rol. De relatie wordt afhankelijker en is niet meer zo gelijkwaardig als in de periode dat je werk had. Ik stimuleer het daar met elkaar over te hebben. Ook om plezier in erotiek en seks te houden is dat nodig. Als je zelfbeeld knauw na knauw krijgt hoe kan je dan interessant en aantrekkelijk blijven voor de ander?
Ons idee is dus dat je het beste met jezelf aan de slag kunt gaan. Maar die kans krijgt of neemt niet iedereen..

T    ‘Als iemand zich op zielsniveau realiseert ‘waarom ben ik op aarde’ en je zou er passend werk bij vinden dan weet ik wel bij wie de ogen bij een sollicitatie het meeste twinkelen! Ik zie het als het zakelijke belang van het spirituele. Hoe belangrijk is dat. Dan wordt werk niet meer ervaren als werk.  Vaak is het ‘je moet enthousiast en capabel zijn’ die kandidaat zoeken we. Het wordt niet gezien. Ook niet door het UWV bijvoorbeeld.  Je wordt er niet in begeleid. Het mag niets kosten, het is lopende band werk.’

C    Met dit interview kunnen we er aandacht voor vragen. Het zou wat mij betreft ook gewenst zijn als ook in de relatiesfeer vanuit het UWV begeleiding wordt aangeboden.

T    ‘Ik ben toch een beetje flabbergasted. Omdat ik zo weinig die partner erbij heb. Nu ik er met jou bij stil sta voel ik dat ik daar wel antennes voor heb. Maar het gebeurt zelden. Zou jij voorstander zijn van standaard relatiegesprekken? Of alleen als daar aanleiding toe is?’

C    Je zou het in elk geval kunnen aanbieden. Ik denk dat mensen nu alleen worden geholpen in het zoeken naar werk.

T    ‘Chris, Mag ik een uitstapje maken naar de 30-ers crisis?’

C    Crisis? Op die leeftijd al?

T    ‘Daar begint het al met ‘Is dit het nou?’. De 30-ers crisis is misschien anders dan de midlife crisis van 40-ers, dat durf ik niet te zeggen. Wel dat ze gemeen hebben dat ze vastlopen. Ze hebben een baan, een dikke auto maar ‘HET’ voelt zich zo leeg als de pest. Dat het niet helpt om een nog mooiere baan, huis en vakantie te hebben. Dit speelt steeds meer op jongere leeftijd. Wat wel helpt is naar binnen gaan. 30-ers doen er verstandig aan om, als dit speelt, dit niet op te lossen met hard werken en alles nog groter aan te pakken, maar naar binnen te gaan en zichzelf te onderzoeken.’

C    Zo heb ik een aanbod voor jonge ouders, ook 30-ers, waar relatieproblemen zich aandienen maar vooruit worden geschoven. Meestal zijn ze praktisch aan het leven. Voelen ze de pijn wel maar onvoldoende.

T    ‘Ja, hier geldt zeker ook dat als de pijn niet groot genoeg is er niet veel zal gebeuren.’

C    Ik was bij een voorstelling over 30-ers. Romeo en Julia. Ging erover dat ze geen keuzes maken, niet echt voor elkaar kiezen.

T    ‘Dat is één van de belangrijkste aspecten. Er is zoveel te kiezen. En de angst om niet de goede keuze te maken. In die spagaat blijven, maar een beetje aanklooien eigenlijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je mentaal heel erg op de buitenwereld gericht bent en geen besef hebt hoe belangrijk je binnenkant is. Dat je meestal geen stress hebt van die baan die verveelt of van dat gedoe in je relatie. Maar dat je ontdekt dat die stress je vertelt dat je met jezelf aan de slag moet. Dat je dat nodig hebt om verder te komen.’

C    Hoe doe je dat dan?

T    ‘Het beeld van de gebruiksaanwijzing popt in me op. Waar je stapsgewijs doorheen gaat. Het belangrijkste apparaat dat we hebben zijn we zelf. Apparaten zetten we vaak gewoon aan en dan kijken we wel hoe het gaat.  Om het vervolgens naar de klote te helpen. Dat doen we eigenlijk ook met ons leven. Vergelijk het naar binnen gaan, dat proces, met je eigen gebruiksaanwijzing ontdekken. Je komt erachter hoe je werkt als mens. Hoe je overtuigingen, je gedachten je sturen.’

C    Twan, zullen we dit gesprek afronden met een paar praktische tips waar de lezers mee verder kunnen?

T    ‘Goed idee. In de aanloop van ons gesprek heb ik bedacht dat je het op drie niveau’s kunt aanvliegen. Laten we in elk geval tips&tricks meegeven. Daar kan je als lezer van dit blad prima mee starten. Bijvoorbeeld de tip om elke dag minimaal een aantal uur naar buiten te gaan en van de bank af te komen. Wil je meer doen en een stap verder gaan dan kan je je ‘ijsberen’ onderzoeken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met negatieve gedachten? Wat kan jou daarbij helpen? En tot slot, wil je echt aan een duurzame persoonlijke ontwikkeling werken waar je lang van wil profiteren ga dan op zoek naar je essentie, je missie. Dat is natuurlijk niet de makkelijkste weg. Maar wel de mooiste. Voor alles geldt: zoek de hulp van een professional, een coach, waarmee het klikt.’

C    Thuis komen zitten zonder werk is dus eigenlijk zo slecht nog niet?

T    ‘Tuurlijk, het is beslist niet leuk, maar je kan uit de situatie veel meer halen dan je denkt. Het kan je verder brengen in het leven.’

C    Dank je wel Twan. Leuk gesprek!

 

Tips & Tricks

De kunst is de moed niet te laten zakken, zaken onder ogen te zien en op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht. De volgende adviezen kunnen je helpen.

Voor jullie

– Laat irritaties niet escaleren of onoverkomelijk groot worden. Laat het er niet op aankomen. Praat er samen over. Niet thuis, maar bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Emoties heb je dan beter in de hand. Neem de tijd en probeer naar elkaar te luisteren zonder dat je al met een antwoord bezig bent. Neem zeker niet aan dat je alles van elkaar weet.
– Steun je thuis zittende partner en belaag hem of haar niet met allerlei opdrachten of kritische vragen. Bijvoorbeeld over sollicitaties of huishoudelijke zaken.
– Moedig je partner aan om vrienden te (blijven) zien en sociale relaties te onderhouden.
– Zorg voor een positieve sfeer waarbij je ontvankelijk bent voor elkaar. Geef elkaar een compliment en flirt eens met elkaar. Probeer de nadruk te leggen op wat wel goed gaat en wat jullie boeit. Ontdek samen en alleen het gevoel dat er buiten het hebben van werk ook nog een leven bestaat.
– Kortom: wees creatief en kijk hoe je samen moeilijke tijden als deze goed doorkomt.

Voor jou

– Creëer structuur in je leven. Ga rond dezelfde tijd naar bed en sta ’s morgens op dezelfde tijd op. Een weekschema met ‘vrije’ weekenden en bezigheden door de weeks geeft je zowel houvast als rust.
– Voorkom dat je  in een sociaal isolement raakt. Als je thuis zit mis je de sociale contacten met collega’s of bijvoorbeeld klanten. Ga bijvoorbeeld een paar uur per week vrijwilligerswerk doen. Het geeft je ook een goed gevoel omdat je jezelf nuttig maakt.
– Doe iets aan beweging of sport. Je voelt je fitter en lekkerder in je lijf. Ook zet sporten je mindset in een positieve stand.
– Probeer te letten op wat je eet en drinkt. Ga niet snacken en ongezonder eten.

 

 

Tekst: Chris Zwerver en Twan Albers

www.chriszwerver.nl

www.twan-albers.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Wil je response geven?
Graag zelfs!
Voel je vrij om een reactie te plaatsen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *