It’s time to move on, my dear…

Het juiste moment…..soms is dat nu (zou Loesje zeggen)

Na vijf fijne en vooral inspirerende jaren hebben we recent de knoop doorgehakt: we gaan eind maart stoppen met Kijk Haar! Dit heeft meerdere redenen, maar de belangrijkste is dat de doelgroep waarop wij ons in de beginjaren richtten (werkzoekende 50plus dames op bijstandsniveau) behoorlijk is afgenomen. Veel dames vonden weer werk, zijn als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan of vonden op een andere manier weer het plezier in hun leven terug. Dat wij daar met Kijk Haar! mede aan hebben kunnen bijdragen is natuurlijk iets om trots op te zijn!

Deze positieve ontwikkeling heeft zijn weerslag op de workshops, bijeenkomsten en overige activiteiten, die minder goed worden bezocht dan we gewend waren. Natuurlijk spelen daarnaast ook de kosten die maandelijks terugkomen een rol. Naast incidentele bijdragen van enkele welwillende partijen ontvangen wij als stichting geen subsidies en konden wij ons werk uitsluitend doen dankzij de enorme betrokkenheid van bestuur, vrijwilligers en trainers/coaches die allen bereid waren om onbezoldigd workshops te geven. Als we terugkijken kunnen we spreken van een prachtig resultaat. We ervaren het stoppen van onze activiteiten dan ook niet als een teleurstelling, maar meer als een taak die we met veel plezier hebben volbracht en waar nu langzamerhand een eind aan is gekomen.

Vijf jaar lang stond alles in het teken van Kijk Haar!. Een tijd waarin er veel ruimte was voor groei en ontwikkeling, verbinding, een lach en een traan op zijn tijd, kortom, een periode om te koesteren. Wat de toekomst gaat brengen is nu nog ongewis, maar voor mij en de mensen die actief betrokken zijn bij onze activiteiten staat het leven niet stil. Zo zullen de door Pieter van Stein georganiseerde wandelingen (in iets gewijzigde vorm) mogelijk doorgaan en wie weet ontstaan er ook weer andere vormen van samenwerking.

Bij elk afscheid hoort een dankbetuiging. Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om iedereen die de afgelopen jaren (op wat voor wijze dan ook) heeft meegeholpen om van Kijk Haar! een succes te maken te bedanken voor het harde werken, de fijne momenten met elkaar, de goede adviezen en de fantastische workshops en trainingen die maakten dat we vijf jaar lang het warme bad mochten bieden waar we om bekend staan. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrouwen in onze community, die als ambassadeur voor ons optraden en ons meerdere keren met lieve mails en berichten lieten weten dat we het goed deden.

Dat we stoppen wil niet zeggen dat het thema (werkzoekende 50plussers) minder actueel is. Er blijft voldoende werk aan de winkel en bij lang nog niet alle werkgevers staat de deur open. Gelukkig zijn er veel bestaande én nieuwe initiatieven die zich (blijven) inzetten om deze doelgroep te ondersteunen. Mij viel de afgelopen jaren trouwens op dat ons succes vooral terug te voeren is op de dynamiek binnen de groep. Want ondanks oprechte aandacht voor iedere persoon en de inspirerende workshops kwamen de wondertjes meestal voort uit het feit dat vrouwen elkaar hielpen met de nodige steuntjes in de rug, een woord van troost, een inspirerende levensles….men was er voor elkaar. Een tendens die ik graag zou willen blijven stimuleren, al is het dan niet meer in mijn rol als initiator van Kijk Haar!.

En zo sluiten we dus resoluut maar liefdevol het Kijk Haar! boek. Het zal ongetwijfeld even duren voordat het (ook figuurlijk) uit ons systeem verdwijnt. Mijn advies? Blijf ontdekken, blijf lachen, geloof in jezelf én steek zo af en toe je hand uit om een ander verder op weg te helpen. Enne…..uit het oog betekent niet uit het hart natuurlijk. Ongetwijfeld treffen wij elkaar weer op een ander moment of in een andere setting.

Take care en tot ziens,

Patty

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Wil je response geven?
Graag zelfs!
Voel je vrij om een reactie te plaatsen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *